banner

Discography

Last (最後)
User rating: Rating Stars (4)

Last (最後)

Release date: 29th April 2009
01. Tonight
02. Sing Along (星雅廊) (xing ya lang)
03. Final Destination (終點站) (zhong dian zhan)
04. Can I Can I? (可以可以嗎) (ke yi ke yi ma)
05. After The One You Love Most (最愛之後) (zui ai zhi hou)
06. Invincible Genius (不敗的天才) (bu bai de tian cai)
07. Short-sighted (近視) (jin shi)
08. Don't Bother Me (別管我) (bie guan wo)
09. Very Good (好樣) (hao yang)
10. Tonight (Cantonese Version)
Forget Me Not (毋忘我)
User rating: Rating Stars (4)

Forget Me Not (毋忘我)

Release date: 29th September 2006
CD 1
01. Fight Club (博擊會) (bok gik wui)
02. Pre-emptive Strike (先發制人) (sin faat jai yan)
03. Forget Me Not (毋忘我) (mou mong ngo)
04. Escape From The World (逃離世界) (tao li shi jie)
05. Dark Ages (黑暗時代) (hei an shi dai)
06. Serves Me Right (活該) (huo gai)
07. Little Universe (小宇宙) (siu yu jau)
08. Swing (鞦韆) (qiu qian)
09. Seesaw of Love (愛的蹺板) (ai de qiao ban)
10. Night (黑夜) (hei ye)
11. Live Bravely (勇敢做人) (yong gan zuo ren)
12. Winner Is King (成者為王) (cheng zhe wei wang)
13. My Little Universe (我的小宇宙) (wo de xiao yu zhou)
14. Forget Me Not (Japanese)

CD 2
01. Wordless Expression (無聲仿有聲) (mou sing fong yau sing)
02. Cry At The End Of A Century (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
03. Living Viva (活著VIVA) (wut jeuk viva)
04. Miscalculation (估計錯誤) (gu gai cho ng)
05. Hong Kong Love Struck (一擊即中) (yat gik jik jung)
06. Makes No Sense (不是定理) (bat si ding lei)
07. Jade Butterfly (玉蝴蝶) (yuk wu dip)
08. Amusement Park (遊樂場) (you lok cheung)
09. Running While Loving (邊走邊愛) (bin jau bin ngoi)
10. Well Since Last Meeting (別來無恙) (bit loi mou yeung)
11. Exposed (曝光) (buk gwong)
12. The Hidden Dragon Is Forbidden (A Capable Person Biding His Time) (潛龍勿用) (chim lung mat yung)
Release (釋放)
User rating: Rating Stars (3)

Release (釋放)

Release date: 25th November 2005
01. Song Of The Brave (勇者之歌) (yong zhe zhi ge)
02. Love Comes Back (愛回來) (ai hui lai)
03. You Are Very Pretty When You Smile (你微笑時好美) (ni wei xiao shi hao mei)
04. River Flows Backwards (河水倒流) (he shui dao liu)
06. Refuse Loneliness (拒絕孤獨) (ju jue gu du)
05. Lonely Triad Society (寂寞堂口) (ji mo tang kou)
07. Last Time Next Time (上一次下一次) (shang yi ci xia yi ci)
08. Don't Be Scared (別怕) (bie pa)
09. Candlelight (燭光) (zhu guang)
10. Movie To Be Watched By Angels (給天使看的戲) (gei tian shi kan de xi)

Bonus Track
11. Love (愛) (ai)
12. Love (愛) (ai) (With Sa)
One Inch Closer
User rating: Rating Stars (1)

One Inch Closer

Release date: 5th July 2005
01 - Wolf (狼) (long)
02 - Traffic Jam (塞車) (sak che)
03 - Entanglement (糾纏) (dau chin)
04 - Afraid Of The Dark (怕黑) (pa haak)
05 - Susan Wants To Say (蘇三想說) (sou saam seung syut)
06 - No Thanks To You (多得你少) (do dak nei siu)
07 - Eagle (鷹) (ying)
08 - Spread (蔓延) (maan yin)
09 - Unfortunate People (不幸的人) (bat hang dik yan)
10 - Fellow Disciple (同門) (tung mun)
11 - Wolf (狼) (lang) (Mandarin Version)
Huang (黃)
User rating: Rating Stars (2)

Huang (黃)

Release date: 7th February 2005
CD 1
01 - Yellow (黃) (wong)
02 - Sun And Moon (日月) (yat yut)
03 - The Hidden Dragon Is Forbidden (A Capable Person Biding His Time) (潛龍勿用) (chim lung mat yung)
04 - Living Viva (活著VIVA) (wut jeuk viva)
05 - Wordless Expression (無聲仿有聲) (mou sing fong yau sing)
06 - Have To Leave (非走不可) (fei jau bat ho)
07 - Hong Kong Love Struck (一擊即中) (yat gik jik jung)
08 - Makes No Sense (不是定理) (bat si ding lei)
09 - If There Was Only One Week (如果只得一星期) (yu gwo ji dak yat sing kei)
10 - In The Past, In The Future (從前、以後) (ching chin yi hau)
11 - Already Knew (早知) (jou ji)
12 - I Am Nothing (我甚麼都不是) (ngo sam mo dou bat si)
13 - Movie Fans (影迷) (ying mai)
14 - Buzz Lightyear (巴斯光年) (ba si gwong nin)
15 - Changed Person (改造人) (goi jou yan)
16 - Jade Butterfly (玉蝴蝶) (yuk wu dip)
17 - Diamond (金剛) (gam gong)
CD 2
01 - Yellow Race (黃種人) (huang zhong ren)
02 - Dinosaur Fossil (恐龍化石) (hung lung fa sek)
03 - Bad Habit (壞習慣) (waai jaap gwaan) (acoustic version)
04 - Life After Love (愛後餘生) (ngoi hau yu saang)
05 - Running While Loving (邊走邊愛) (bin jau bin ngoi)
06 - You Look At Me Looking At You (你看我看你) (nei hon ngo hon nei)
07 - Once And For All (一了百了) (yat liu baak liu)
08 - Second Lifetime (第二世) (dai yi sai)
09 - Oliver Twist (苦海孤雛) (fu hoi gu cho)
10 - Don't Lie (不要說謊) (bat yiu syut gon)
11 - Amusement Park (遊樂場) (you lok cheung)
12 - Cry At The End Of A Century (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
13 - Guilty Person (罪人) (jeui yan)
14 - Exposed (曝光) (buk gwong)
15 - Miscalculation (估計錯誤) (gu gai cho ng)
16 - Little Brother (細路) (sai lou)
17 - You Can't Stop Me (你阻擋不到我)
Listen Up
User rating: Rating Stars (1)

Listen Up

Release date: 14th May 2004
01 - Computer Data
02 - Fast (快) (kuai) (MV)
03 - Movie Fan (影迷) (ying mai)
04 - I Am Nothing (我什麼都不是) (ngo sam mo dou bat si)
05 - Fast (快) (kuai)
06 - I Don't Have (我沒有) (wo mei you)
07 - If There Is No Feeling (如果沒有感覺) (ru guo mei you gan jue)
08 - Overdone (下手太重) (xia shou tai zhong)
09 - Injured All Over My Body (體無完膚) (ti wu wan fu)
10 - Model (模特兒) (mo te er)
11 - Want To Have Cannot Have (想得到得不到) (xiang de dao de bu dao)
12 - Short Drama (短劇) (duan ju)
13 - Not Dispersing (不散) (bu san)
14 - Reborn (重生) (chong sheng)
15 - Fight (戰) (zhan)
Nic Reborn Live Concert 2003
User rating: Rating Stars (1)

Nic Reborn Live Concert 2003

Release date: 9th January 2004
Disc 1
01 - Second Lifetime (第二世) (dai yi sai)
02 - Makes No Sense (不是定理) (bat si ding lei)
03 - Dealing With Me (對付我) (deui fu ngo)
04 - Don't Lie (不要說謊) (bat yiu syut gon)
05 - Enough? (夠了沒有) (gou le mei you)
06 - 281Km (281公里) (281 gong li)
07 - Angel (MV) (天使) (tian shi)
08 - Because Of Love, Therefore Love (因為愛所以愛) (yin wei ai suo yi ai)
09 - Perfume (香水) (xiang shui)
10 - Grateful For Your Love '99 (謝謝你的愛1999) (xie xie ni de ai 1999)
11 - Live For You Another Day (只要為你活一天) (zhi yao wei ni zai huo yi tian)
Disc 2
01 - Continue To Grow Up (繼續發育) (gai juk faat yuk)
02 - Chinese People (中國人) (zhong guo ren)
03 - Jade Butterfly (玉蝴蝶) (yuk wu dip)
04 - The Girl Who Swings Her Wings (揮著翅膀的女孩) (hui zhe chi bang de nu hai)
05 - Sad (心淡) (sam taam)
06 - Amen (Nicholas Tse and Joey Yung duet) (阿門) (a mun)
07 - At Least I Still Have You (至少還有你) (zhu shao hai you ni)
08 - Running While Loving (邊走邊愛) (bin jau bin ngoi)
09 - Have To Leave (非走不可) (fei jau bat ho)
10 - The Hidden Dragon Is Forbidden (A Capable Person Biding His Time) (潛龍勿用) (chim lung mat yung)
11 - You Look At Me Looking At You (你看我看你) (nei hon ngo hon nei)
12 - Living Viva (活著VIVA) (wut jeuk viva)
Reborn
User rating: Rating Stars (1)

Reborn

Release date: 13th June 2003
01 - Second Lifetime (第二世) (dai yi sai)
02 - Continue To Grow Up (繼續發育) (gai juk faat yuk)
03 - Running While Loving (邊走邊愛) (bin jau bin ngoi)
04 - Oliver Twist (苦海孤雛) (fu hoi gu cho)
05 - Entertainment Programme (餘興節目) (yu hing jit muk)
06 - Not One Can Be Missing (一個都不能少) (yat go dou bat nang siu)
07 - The Informer (告密者) (gou mat je)
08 - Luminous Cup (夜光杯) (ye gwong bui)
09 - Mail Sleep (郵寄睡眠) (yau gei seui min)
10 - Paper Airplane (紙飛機) (ji fei gei)
11 - Running While Loving (Mandarin Version) (邊走邊愛) (bian zou bian ai)
12 - Second Lifetime (Chorus Version) (第二世) (dai yi sai)
1997-2002 [Invisible]
User rating: Rating Stars (1)

1997-2002 [Invisible]

Release date: 29th August 2002
AVCD
01 - Angel (MV) (天使) (tian shi)
02 - Buzz Lightyear (巴斯光年) (ba si gwong nin)
03 - In The Past, In The Future (從前、以後) (ching chin yi hau)
04 - Little Brother (細路) (sai lou)
CD
01 - Invisible (無形) (wu xing)
02 - Angel (天使) (tian shi)
03 - Rashomon (羅生門) (lo saang mun)
04 - We (我們) (wo men)
05 - Grateful For Your Love '99 (謝謝你的愛1999) (xie xie ni de ai 1999)
06 - Old Scar (舊傷口) (jiu shang kou)
07 - Live For You Another Day (只要為你活一天) (zhi yao wei ni zai huo yi tian)
08 - How Can I Forget (要我怎麼忘了他) (yao wo zen me wang le ta)
09 - Because Of Love, Therefore Love (因為愛所以愛) (yin wei ai suo yi ai)
10 - You Never Know (你不會了解) (ni bu hui liao jie)
11 - Request (點歌) (dian ge)
12 - 281Km (281公里) (281 gong li)
13 - Perfume (香水) (xiang shui)
14 - Enough? (夠了沒有) (gou le mei you)
15 - Impatient (不耐煩) (bu nai fan)
16 - Nervous (慌) (huang)

Metro Broadcast - Nicholas Live (新城主力唱好霆鋒弦燒音樂)

Release date: 31st July 2002
01 - Your Song
02 - Continue To Sing (繼續唱) (gai juk cheung)
03 - Dealing With Me (對付我) (deui fu ngo)
04 - Jade Butterfly (玉蝴蝶) (yuk wu dip)
05 - Enough? (夠了沒有) (gau liu mut yau)
06 - Two Mysterious Female Warriors (神奇兩女俠) (san kei leung neui haap)
07 - Love Is Bigger Than The Sky (戀愛大過天) (lyun ngoi daai gwo tin)
08 - Shy (怯) (hip)
09 - Amen (Nicholas Tse and Joey Yung duet) (阿門) (a mun)
10 - Perfume (香水) (heung seui)
11 - Wait (等) (dang)
12 - At Least I Still Have You (至少還有你) (zhu shao hai you ni)
13 - Love's Deserters (愛的逃兵) (ngoi dik tou bing)
14 - The Hidden Dragon Is Forbidden (A Capable Person Biding His Time) (潛龍勿用) (chim lung mat yung)
15 - You Look At Me Looking At You (你看我看你) (nei hon ngo hon nei)
16 - Revelation (啟示錄) (kai si luk)
ME - My Element
User rating: Rating Stars (1)

ME - My Element

Release date: 23rd January 2002
01 - Revelation (啟示錄) (kai si luk)
02 - You Look At Me Looking At You (你看我看你) (nei hon ngo hon nei)
03 - Dealing With Me (對付我) (deui fu ngo)
04 - One Penny (一毫子) (yat hou ji)
05 - Inhale (吸) (kap)
06 - Continue To Sing (繼續唱) (gai juk cheung)
07 - Finish Him (了結他) (liu git ta)
08 - Idle (呆滯) (daai jai)
09 - Angel In White (白衣天使) (baak yi tin si)
10 - The Great Development Of The Western Part (西部大開發) (sai bou daai hoi faat)
11 - Perfect Revelation (完美啟示錄) (yun mei kai si luk)
12 - Let Me Die (讓我死)
The Prophecy (世紀預言)
User rating: Rating Stars (1)

The Prophecy (世紀預言)

Release date: 30th October 2001
01 - Impatient (不耐煩) (bu nai fan)
02 - Enough? (夠了沒有) (gou le mei you)
03 - Nervous (慌) (huang)
04 - Perfume (香水) (xiang shui)
05 - A Red Spot (一點紅) (yi dian hong)
06 - Who Cried? (誰哭了) (shui ku le)
07 - Epidemic (瘟疫) (wen yi)
08 - Surrender (投降) (tou xiang)
09 - Don't Desire (不稀罕) (bu xi han)
10 - On The Big Road There Are Microbes (大路上有微生物) (da lu shang you wei sheng wu)
11 - Without Me (沒有我)
Jade Butterfly (玉蝴蝶)
User rating: Rating Stars (2)

Jade Butterfly (玉蝴蝶)

Release date: 22nd May 2001
01 - Jade Butterfly (玉蝴蝶) (yuk wu dip)
02 - The Hidden Dragon Is Forbidden (A Capable Person Biding His Time) (潛龍勿用) (chim lung mat yung)
03 - Today Is Your Birthday (今天你生日) (gam tin nei saang yat)
04 - The World Is Not In Turmoil (天下不亂) (tin ha bat lyun)
05 - Jade Butterfly (玉蝴蝶) (yuk wu dip)
06 - Power Cut For A Day (停電一日) (ting din yat yat)
07 - Lingering (後遺) (hau wai)
08 - Dark Night Horse Parade (黑夜馬戲團) (haak ye ma ma hei tyun)
09 - Peacock (孔雀) (jeuk hung)
10 - Gene Reformation, Amen (基因改造-阿門) (gei yan goi jou, a mun)
11 - Diamond (金剛) (gam gong)
Senses
User rating: Rating Stars (1)

Senses

Release date: 1st March 2001
01 - Living Viva (活著VIVA) (wut jeuk viva)
02 - Because Of Love, Therefore Love (因為愛所以愛) (yin wei ai suo yi ai)
03 - Request (點歌) (dian ge)
04 - No Need For Comforting (不需要安慰) (bat seui yiu ngon wai)
05 - Exposed (曝光) (buk gwong)
06 - Miscalculation (估計錯誤) (gu gai cho ng)
07 - Law (定律) (ding luu)
08 - Cry At The End Of A Century (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
09 - Guilty Person (罪人) (jeui yan)
10 - Travelling With Me (伴我同行) (bun ngo tung haang)
11 - Amusement Park (遊樂場) (you lok cheung)
12 - Deceiving The Audience (欺騙觀眾) (hei pin gun jung)
13 - Dream Immediately Achieve (最快到達的夢) (zui kuai dao da de meng)
14 - Well Since Last Meeting (別來無恙) (bit loi mou yeung)
15 - Senses (感覺)
Viva Live
User rating: Rating Stars (1)

Viva Live

Release date: 21st December 2000
Disk 1
01 - Opening Announcement
02 - Changed Person (改造人) (goi jou yan)
03 - Don't Lie (不要說謊) (bat yiu syut gon)
04 - Living Viva (活著VIVA) (wut jeuk viva)
05 - Makes No Sense (不是定理) (bat si ding lei)
06 - Individual Opinion (個別意見) (go bit yi gin)
07 - Cry At The End Of A Century (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
08 - Medley: Once And For All/Wordless Expression/Hong Kong Love Struck
09 - Guilty Person (罪人) (jeui yan)
10 - Miscalculation (估計錯誤) (gu gai cho ng)
11 - Because Of Love, Therefore Love (因為愛所以愛) (yin wei ai suo yi ai)
12 - Fake Naivety (假天真) (ga tin jan)
13 - Not Signed For Yet (未簽收) (mei chim sau)
14 - Better Man (Duet With Eason Chan) (更好的男人)
Disk 2
01 - I Have Fun By Myself (獨自去偷歡) (duk ji heui tau fun)
02 - Love For You Never Ends (對你的愛不完) (dui ni de ai bu wan)
03 - Devil's Idea (魔鬼的主意) (mo gwai dik jyu yi)
04 - Live For You Another Day (只要為你活一天) (zhi yao wei ni zai huo yi tian)
05 - Life After Love (愛後餘生) (ngoi hau yu saang)
06 - Amusement Park (遊樂場) (you lok cheung)
07 - Exposed (曝光) (buk gwong)
08 - Insufferably Arrogant (不可一世) (bat ho yat sai)
09 - Open Day (開放日) (hoi fong yat)
10 - Bad Habit (壞習慣) (waai jaap gwaan)
11 - Well Since Last Meeting (別來無恙) (bit loi mou yeung)
12 - Have To Leave (非走不可) (fei jau bat ho)
13 - Grateful For Your Love '99 (謝謝你的愛1999) (xie xie ni de ai 1999)
Viva
User rating: Rating Stars (1)

Viva

Release date: 1st November 2000
01 - Living Viva (活著VIVA) (wut jeuk viva)
02 - Everyone Is Stupid (所有人是傻) (so yau yan si so)
03 - No Need For Comforting (不需要安慰) (bat seui yiu ngon wai)
04 - Devil's Idea (魔鬼的主意) (mo gwai dik jyu yi)
05 - Ruthless Love Records (殘酷愛情實錄) (chaan huk ngoi ching sat luk)
06 - Amusement Park (遊樂場) (you lok cheung)
07 - Big Ocean (大海) (daai hoi)
08 - Individual Opinion (個別意見) (go bit yi gin)
09 - The Last Trial (最後審判) (jeui hau pun sam)
10 - SENSES (感覺)
20 Best Selection
User rating: Rating Stars (1)

20 Best Selection

Release date: 1st August 2000
01 - Miscalculation (估計錯誤) (gu gai cho ng)
02 - Hong Kong Love Struck (一擊即中) (yat gik jik jung)
03 - Have To Leave (非走不可) (fei jau bat ho)
04 - Stay Away (彈開) (daan hoi)
05 - Don't Lie (不要說謊) (bat yiu syut gon)
06 - Life After Love (愛後餘生) (ngoi hau yu saang)
07 - In And Outs Left And Rights (前前後後左左右右) (chin chin hau hau jo jo yau yau)
08 - Guilty Person (罪人) (jeui yan)
09 - Active Volcano (活火山) (wut fo saan)
10 - Wordless Expression (無聲仿有聲) (mou sing fong yau sing)
11 - Makes No Sense (不是定理) (bat si ding lei)
12 - Grateful For Your Love '99 (謝謝你的愛1999) (xie xie ni de ai 1999)
13 - Cry At The End Of A Century (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
14 - Well Since Last Meeting (別來無恙) (bit loi mou yeung)
15 - Bad Habit (Accoustic Version) (壞習慣) (waai jaap gwaan)
Understand (了解)
User rating: Rating Stars (1)

Understand (了解)

Release date: 1st July 2000
01 - You Never Know (你不會了解) (ni bu hui liao jie)
02 - Request (點歌) (dian ge)
03 - 281Km (281公里) (281 gong li)
04 - Shake (搖晃) (yao huang)
05 - Because Of Love, Therefore Love (因為愛所以愛) (yin wei ai suo yi ai)
06 - Law (定律) (ding luu)
07 - Glacier (冰河) (bing he)
08 - Withdraw (撤) (che)
09 - Zero Loneliness (零度寂寞) (ling du ji mo)
10 - My Love Only Exists For You (我的愛只為了你存在) (wo de ai zhi wei le ni cun zai)
Zero Distance (零距離)
User rating: Rating Stars (1)

Zero Distance (零距離)

Release date: 1st May 2000
01 - Hong Kong Love Struck (一擊即中) (yat gik jik jung)
02 - Once And For All (一了百了) (yat liu baak liu)
03 - Evaporate (蒸發) (jing faat)
04 - Guilty Person (罪人) (jeui yan)
05 - Travelling With Me (伴我同行) (bun ngo tung haang)
06 - Makes No Sense (不是定理) (bat si ding lei)
07 - Wishful Thinking (一廂情願) (yat seung ching yun)
08 - Deceiving The Audience (欺騙觀眾) (hei pin gun jung)
09 - Don't Say I'm Cruel (別說狠) (bit syut han)
10 - Cast Pearls Before A Swine (對牛彈琴) (deui ngau daan kam)
11 - How Have You Been? (別來無恙) (bit loi mou yeung)
Most Wanted
User rating: Rating Stars (1)

Most Wanted

Release date: 1st December 1999
01 - Exposed (曝光) (buk gwong)
02 - Life After Love (愛後餘生) (ngoi hau yu saang)
03 - People Stepping Over The World (跨過世界的人) (kwa gwo sai gaai dik yan)
04 - Don't Lie (不要說謊) (bat yiu syut gon)
05 - Cry At The End Of A Century (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
06 - Have To Leave (非走不可) (fei jau bat ho)
07 - Changed Person (改造人) (goi jou yan)
08 - Miscalculation (估計錯誤) (gu gai cho ng)
09 - Mediocre Person (庸人) (yung yan)
10 - Open Day (開放日) (hoi fong yat)
11 - Already Knew (早知) (jou ji)
12 - If There Was Only One Week (如果只得一星期) (yu gwo ji dak yat sing kei)
13 - Bad Habit (壞習慣) (waai jaap gwaan)
14 - Memories Are The Motorway In The Rear Mirror (回憶是後鏡裡的公路) (wui yik si hau geng leui dik gung lou)
15 - Wordless Expression (無聲仿有聲) (mou sing fong yau sing)
16 - I Want To Fly (我想飛) (ngo seung fei)
17 - Stay Away (彈開) (daan hoi)
Grateful For your Love '99 (謝謝你的愛1999)
User rating: Rating Stars (1)

Grateful For your Love '99 (謝謝你的愛1999)

Release date: 1st November 1999
01 - Grateful For Your Love '99 (謝謝你的愛1999) (xie xie ni de ai 1999)
02 - Live For You Another Day (只要為你活一天) (zhi yao wei ni zai huo yi tian)
03 - Old Scar (舊傷口) (jiu shang kou)
04 - Dance Is Not For Me (不愛跳舞) (bu ai tiao wu)
05 - How Can I Forget (要我怎麼忘了他) (yao wo zen me wang le ta)
06 - Hold Back Love (忍愛) (ren ai)
07 - If The One You First Love Was Me (如果一開始你愛上的人是我) (ru guo yi kai shi ni ai shang de ren shi wo)
08 - Dream Immediately Achieve (最快到達的夢) (zui kuai dao da de meng)
09 - Once Love Stops (一不愛以後) (yi bu ai yi hou)
10 - Night Of Intoxication (夜了醉了就想哭) (ye le zui le jiu xiang ku)
11 - Fearless (怕什麼) (pa shen me)
12 - Hard To Be Together (很難) (hen nan)
Believe
User rating: Rating Stars (1)

Believe

Release date: 1st April 1999
01 - Siu Keung (小強)
02 - 400GIG (四百GIG) (sei baak gig)
03 - I Believe (我相信)
04 - Have To Leave (非走不可) (fei jau bat ho)
05 - Changed Person (改造人) (goi jou yan)
06 - Miscalculation (估計錯誤) (gu gai cho ng)
07 - Words From The Heart (心底話) (sam dai wa)
08 - Say A Thousand Times I Love You (講一千句我愛你) (gong yat chin geui ngo ngoi nei)
09 - I Want To Fly (我想飛) (ngo seung fei)
10 - Wonderful World (好好世界) (hou hou sai gaai)
11 - You Can't Stop Me (你阻擋不到我)
12 - Have To Leave (非走不可) (fei jau bat ho)
Applause Single (末世紀的呼聲)
User rating: Rating Stars (1)

Applause Single (末世紀的呼聲)

Release date: 1st December 1998
01 - Cry At The End Of A Century (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
02 - Cry At The End Of A Century (Kenny Bee Lo-Fi Version) (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
03 - Love Has No Boundaries (愛沒彊界) (ngoi mut geung gaai)
04 - Cry At The End Of A Century (Karaoke Version) (末世紀的呼聲) (mut sai gei dik fu seng)
Horizons
User rating: Rating Stars (1)

Horizons

Release date: 1st July 1998
01 - Open Day (開放日) (hoi fong yat)
02 - If There Was Only One Week (如果只得一星期) (yu gwo ji dak yat sing kei)
03 - Already Knew (早知) (jou ji)
04 - Thank You For Waiting For Me (謝謝你等我) (je je nei dang ngo)
05 - Front And Back Left And Right (前前後後左左右右) (chin chin hau hau jo jo yau yau)
06 - Where Is Your Lover (你情人在那裡) (nei ching yan joi na leui)
07 - Love That Goes Into The Mouth (入口愛情) (yap hau ngoi ching)
08 - Big World (大世界) (daai sai gaai)
09 - The Sky Is So Big (天空這麼大) (tin hung je mo daai)
10 - Active Volcano (活火山) (wut fo saan)
11 - Wordless Expression (無聲仿有聲) (mou sing fong yau sing)
EP In The Winter 97 (無聲仿有聲)
User rating: Rating Stars (1)

EP In The Winter 97 (無聲仿有聲)

Release date: 1st December 1997
01 - Wordless Expression (無聲仿有聲) (mou sing fong yau sing)
02 - No Need to Change Deliberately (不要刻意改變) (but yiu haak yi goi bin)
03 - The Angelina Without An Overcoat (沒有外套的Angelina) (mut yau ngoi tou dik Angelina)
04 - Mediocre Person (庸人) (yung yan)
05 - Alone For No Reason (無端端一個人) (mou dyun dyun yat go yan)
06 - Bad Habit (壞習慣) (waai jaap gwaan)
My Attitude
User rating: Rating Stars (2)

My Attitude

Release date: 1st May 1997
01 - A Crazy Nestful (一窩瘋) (yat wo fung)
02 - Bad Habit (壞習慣) (waai jaap gwaan)
03 - Gravitational Lure (萬誘引力) (maan yau yan lik)
04 - For Your Own Good (為你好) (wai nei hou)
05 - A Newborn Calf (初生之犢) (cho saang ji duk)
06 - The Days Without E-Mail (沒有 E-Mail 的日子) (mut yau e-mail dik yat ji)
07 - The Desire Express Train (慾望號快車) (yuk mong hou faai che)
08 - If I Am Given 100 Years (如果給我一百歲) (yu gwo kap ngo yat baak seui)
09 - Memories Are The Motorway In The Rear Mirror (回憶是後鏡裡的公路) (wui yik si hau geng leui dik gung lou)
10 - I Was Wrong (我錯了) (ngo cho liu)
11 - Gravitational Lure (萬誘引力) (maan yau yan lik)